top of page
man-1209957_1920-01.jpeg

Individuálne poradenstvo

Jediná osoba, ktorá mi zabráni zastať pred prekážkami som ja

man-1209957_1920-01.jpeg
sea-3098951_1920-01_edited.jpg

Párové poradenstvo

Keď my znamená viac ako ja a ty

Rodinné poradenstvo

Ak funguje jednotlivec, iba vtedy funguje aj celok

hands-4114905_1920-01.jpeg
adult-1807500_1920-01.jpeg

Detské poradenstvo

Deti sú našimi najväčšími učiteľmi, počúvajme ich.

Rodičovské poradenstvo

Dieťa svojim narodením zmení dvoch dospelých na rodičov. Je to práve dieťa, ktoré robí svojich rodičov.

beach-1867271_1920-01.jpeg
bottom of page