top of page

Rodičovské poradenstvo

beach-1867271_1920-01.jpeg

Či si to už priznať chceme alebo nie, asi všetci máme tendenciu opakovať to čo sme ako deti zažili. A možno si to ani neuvedomujeme. 
A možno niekedy sa nám to zjaví ako blesk z neba, keď sa počujeme hovoriť tie iste poznámky ako nám hovorili naši rodičia : ponáhľaj sa! Buď silná/silný ! Neplač! Urob mi radosť! Buď taký či onaký... !
Každý pritom úprimne túži byť tým najlepším rodičom. Netreba byť však najlepším, stačí byť “dostatočne dobrým”. Čo to vlastne znamená? A čo to obnáša? 
Na našich sedeniach sa snažíme dekódovať správanie dieťaťa a hlavne nájsť najvhodnejší spôsob ako takéto správanie uchopiť. Uvedomenie si, že dieťa je často symptómom svojich rodičov je už prvým krokom k lepšiemu a zodpovednejšiemu rodičovstvu. 
Rodičmi sa nenarodíme, stávame sa nimi každý deň, vďaka našim deťom.

bottom of page