top of page

Rodinné poradenstvo

hands-4114905_1920-01.jpeg

Ak hovoríme o rodine, vôbec základnej stavebnej jednotke našeho života,vždy spomíname tú našu, ale aj tú, ktorú by sme radi mali, alebo tú, ktorú možno aj ľutujeme, že máme.


Rodina, je teda pojem v ktorom sa spája realita (naša skutočná rodina, v ktorej   sme   vyrastali) s fantáziou (tá   naša   vysnívaná   a idealizovaná rodina). Však priznajme si, kto si možno niekedy neželal vyrastať v inej rodine? Mať iných rodičov? Či poprípade, kto možno sám seba nenazval niekedy aj čiernou ovcou rodiny?


A o tom to je. V rodine sa prelínajú dva smery. Jeden tzv. skupinový, kde sa cítime byť členmi jedného celku ( toto je naša rodina, máme svoje zvyky,  tajomstvá,  rituály...)  a druhý   tzv.   vzťahový,  kde   sme   v určitom vzťahu jeden k druhému: otec, matka, dieťa, sestra, brat...).


A práve toto ponímanie rodiny je veľmi dôležité pri rodinných sedeniach, brať rodinu ako celok – systém, v ktorom keď jedna jednotka nefunguje,celý systém je nefunkčný. Často   za   mnou   prichádzajú   rodiny   s ich   "čiernou   ovcou“   –   väčšinou dieťaťom – ktoré označia za "hanbu rodiny“, "chorého člena“, alebo "problémom rodiny“. Treba však vedieť, že toto označené "chúďa“ len nesie záťaž celého už nefungujúceho systému, čiže rodiny. Nie je to teda iba jeho problém. Cieľom rodinného psychologického poradenstva je vyslobodit označeného člena rodiny z tiaže nositeľa problému a nastaviť nové pravidlá komunikácie medzi členami.

Primäť aj ostatných uvedomiť si ich zodpovednosť a prebrať úlohy, ktoré má   každý   spľňať. A v neposlednom   rade   možno   aj   otvoriť   dvierka pandorinej skrinky, teda odhaliť niekedy aj dlhoročné rodinné tajomstvá, či fakty, ktoré sme sa neodvážili doteraz povedať.


Týmito sedeniami pomáham rodinám, ktoré   prechádzajú   krízou,   ako   časté   hádky,   problémy komunikovať, kríza dieťaťa v puberte, rodinám,   ktoré   prežili   ťažkú   skúsenosť   a nevedia   sa   s ňou vysporiadať - úmrtie v rodine, choroba, rozvod, závislosti. Tiež zmiešaným   rodinám,   pri   ktorých   nastavujeme   jednak   existenciu nového páru a jednak nové rodinné rituály, aby sa všetci cítili členmi tejto novej – zmiešanej rodiny.


Aby   však   toto   mohlo  fungovať,   musia   všetci   jej   členovia spolupracovať. A uvedomiť si, že pracujú nielen pre rodinu, ale hlavne aj pre seba. 

bottom of page