top of page

Kolektívna inteligencia

Ste manažér a cítite, že to vo Vašom tíme škrípe? Alebo vnímate , že susedný tím nevie či nechce spolupracovať s tým Vašim? Máte pocit, že projekty dlho trvajú, rozhodnutia sa neberú a keď aj áno, tak nikam nevedú a stále sa to všetko
točí dookola?

Napriek rôznym racionálnym aj iracionálnym ospravedlneniam, asi tušíme, že je to o ľuďoch a o nastavení kolektívnej inteligencii vo Vašom podniku. O kolektívnej inteligencii hovoríme, ak skupiny jednotlivcov dokážu kolektívne jednať a ich spoločné jednanie prináša výsledok a spoločný úspech.


V dnešnom svete individualizmu, ktorý sa v organizáciách ešte viac podporil open spacemi, homeworkingom a mobilnými kanceláriami, je mimoriadne náročné nastaviť akú takú kolektívnu dynamiku. Od manažérov to vyžaduje neskutočné nasadenie, a čas, ktorý im však často chýba. Dnes manažéri vyše polovicu pracovného času venujú administratívnym úlohám, a zvyšok času riešia buď jednotlivcov a ich problémy, alebo svoje vlastné projekty.


Kedy a ako teda riešiť tieto kolektívne nastavenia?

Mám pre Vás riešenie. Program “#together” je zameraný na 2 oblasti : 

Tímový koučing

  • organizácia práce v tíme

  • modely spoločného fungovania

  • kolektívny zámer a zmysel kolektívnej práce

  • autonómia zamestnancov

  • hodnoty v tíme

  • riešenie krízových situácií

Untitled
Untitled

Mediácia

  • zamerané predovšetkým na riešenie konfliktov buď medzi jednotlivcami v tíme alebo medzi dvoma tímami

bottom of page