top of page

Mentálne zdravie

Ach práca, ona pravým dobrodením , bez nej kliatba stíha človeka

Dnes by sme možno mohli polemizovať nad týmto veršom P.O. Hviedzoslava. Či nás tá kliatba stíha v práci, a či keď sme bez práce.

Stačí sa poobzerať okolo seba a určite nájdete vo svojom okolí osobu, alebo ste to možno práve Vy, ktorá v práci trpí a toto trápenie jej prináša nemalé mentálne či psychické problémy.

Ak ste zamestnávateľ, vedztem že zamestnanci, ktorí trpia oslabeným mentálnym zdravím su až o 30% menej produktívni, v priemere zostávajú práceneschopní až 1 mesiac a veľmi ťažko sa po návrate začleňujú do pracovného procesu.

Podľa EU Compass štúdie sú najčastejšími chorobami z povolania úzkostné stavy a stres(až 35% zo všetkých chorých zamestnancov), depresie(32%) a burn-out(17%)

Mentálne zdravie zamestnancov sa preto pre zamestnávateľa stáva veľkou výzvou.

Preto som vytvorila program Mentálneho zdravia pre zamestnávateľov #voiceofhealth, pri ktorom ponúkam kompletný pohľad na problematiku mentálneho zdravia v zamestnaní. Vychádza v prvom rade z odtabuizovania tejto, dnes ešte stále zamlčanej témy, uvedomovania si impaktov a nastavenia jednoduchých riešení, ktoré sú ľahko aplikovateľné do každodenného pracovného procesu.

Ponúkame:

  • konzultačnú službu pri nastavení programu vo Vašej organizácií

  • workshopy a otvorené diskusie na témy mentálneho zdravia

  • školenia v oblasti mentálneho zdravia

Kompletný program mentálneho zdravia prebieha v 4 krokoch:

Potreby

Detekcia skutočných potrieb zamestnancov v oblasti mentálneho zdravia

Nastavenie programu mentálneho zdravia na tieto potreby

Untitled
Untitled

Vzdelávanie

Odtabuizovanie témy mentáneho zdravia v práci

Zvýšenie individuálneho aj kolektívneho povedomia

Prevencia

Nastavenie programu prevencie na detekciu kritických faktorov oslabeného mentálneho zdravia zamestnancov

Nastavenie angažovanosti zamestnancov v tejto oblasti - sieť ambasádorov zdravia

Untitled
Untitled

Konanie

Príprava na návrat z dlhobej práceneschopnosti

Personalizovaný program začlenenia sa do pracovného procesu

Ponúkam

Workshopy a otvorené diskusie na témy mentálneho zdravia ako napríklad burn-out, bore-out(syndróm choroby z nudy), depresia, úzkostné stavy, šikana v práci, závislosti ale aj mnoho iných, ako aj školenia v oblasti mentálneho zdravia

bottom of page