top of page
Všechna videa

Všechna videa

Version française à venir bientôt
Pour plus d'informations n'hésitez pas à me contacter

Untitled

Služby, ktoré pre Vás ponúkame

Asi mi dáte za pravdu, ze prežiť v dnešnom business svete, ktorý by sme mohli popísať aj anglickou skratkou VUCA – teda Volatility (Kolísavosť), Uncertainty (Neistota), Complexity (Komplexita) a Ambiguity (Nejasnosť) – nie je pre podniky, či organizácie najľahšie. Neustále zmeny, neistota v rozhodovaní, komplexita problémov a hlavne paradoxne manažérske taktiky neprispievajú ani k mentálnemu zdraviu zamestnancov, ani ku kvalite života v práci a v neposledom rade ani k zdravým medziľudskym vzťahom.


Organizácie riešia problémy na viacerých úrovniach zároveň. A preto som sa rozhodla vytvoriť unikátny program pre Vás a Vašich zamestnancov a ponúknuť túto “globálnu ponuku sprevádzania vašich zamestnancov”, nazvanú Dreamcatcher. 

Uchopením problémov na 4 úrovniach : mentálneho zdravia, kvality života v práci, kolektívnej inteligencii a osobného rozvoja pomáham organizáciam prechádzať organizačnými zmenami s minimálnym dopadom na Váš najväčší zdroj : ľudí.

Uchopte Vaše nočné mory a pretransformujte ich do reálnych snov.


Vyberte si jeden zo 4 programov, alebo aj všetky.

Vedeli ste, že až 60% zamestnancov čelí aspoň jednému zo symptómov chorôb z povolania ? A iba jeden zo siedmich sa odváži o nich v práci hovoriť?


Oslabené mentálne zdravie je jednou z najčastejších príčin absencie na pracovisku a predstavuje rastúce riziko pre zamestnávateľov.


Napriek tomu tabu spojené s duševným zdravím stále pretrváva na mnohých dnešných pracoviskách.

Ako prelomiť toto tabu a začať hovoriť o svojom mentálnom zdraví v praci?

stvorce sk final-02.png
stvorce sk final-05.png

Podľa najnovších EU štatistík, sa jeden zo šiestich zamestnancov cíti šťastný v praci. Ako poňať toto číslo? Je vysoké? Nízke ?


Čo si myslíte Vy? Koľko percent ľudí vo Vašej organizacii sa radí k tým "šťastným" jedincom ?


Dnes asi nikto nepochybuje, že sa “šťastie” stalo v posledných rokoch tvrdým biznisom a príliš často skloňovaným slovom.


Ako ponať teda “šťastie v práci”? Nazvime ho “kvalitou života v práci”.  Aké sú najdôležitejšie faktory tejto kvality?  

Pracovať, to nie je len produkovať. To je aj osobne sa vyvíjať. Pretože práca nás formuje, je pilierom aj našej identity a sociálneho zaradenia v spoločnosti .


Preto ponúkame program aj pre uvedomelých zamestnancov zameraný na sebavzdelávanie a seberozvoj.

Preberáme témy osobného života ako šťastie, zmysel, rozdielnosti, sebahodnota, moje sny a ich realizácie…


Naučíme Vašich zamestnancov lepšie zvládať stres, čas a emócie cez sebakoučovacie techniky, ktoré majú vždy po ruke.

stvorce sk final-04.png
stvorce sk final-03.png

Hovorí sa :"Sami prejdeme rýchlejšie, spolu zájdeme ďalej" 


Pekne to síce znie, ale nie je to až také jednoduché.


Ako primat ľudí spolu-pracovať? spolu-vychádzať? spolu-tvoriť? spolu-napredovať?

Nastaviť si spoločný zmysel tohoto spoločného napredovania ?


Našim zámerom je pomôcť organizáciám nastaviť tímovú dynamiku tak, aby každý jeden talent bol naplno využitý na vytvorenie niečoho “spoločného”.  

bottom of page