top of page

Kvalita života v práci

Dalajláma vo svojej knihe ´´Happiness at work´´ hovorí, že štastie v práci vieme dosiahnuť len vtedy, keď sa cítime byť naplnení.

Počas mojej 4-ročnej praxe ako Chief Happiness Officer v Orange FR, som zistila, že naplnení z práce sa cítime iba vtedy keď sme čo “najbližšie k sebe”, teda keď môžeme byť sami sebou. 
Ako to však dosiahnúť v práci, kde sa prelíname medzi svojou osobnou a profesionálnou identitou? 
To čo ľudia považujú za najdôležitejšie k ich dobrej kvalite života v práci je kolektív, zmysel v práci, ocenenie/uznanie a v neposlednom rade aj dobrý šéf 
Preto sa náš program kvality života v práci opiera o 5 základných hodnôt : 

Nastavenie zmyslupných vzťahov

Čo môžeme považovať za zmysluplný pracovný či kolegiálny vzťah? Rozhodne tie vzťahy, ktoré nie sú podmienené tým, že druhú osobu len potrebujeme na získanie nejakej informácie či vedomosti.  Ani tie, kde berieme druhú osobu len za svojho protivníka, či vnímame ho len z pohľadu roly, ktorú v organizácií má, napr: “toto je môj/moja šéf-ka. 
Ako teda jednoducho nastaviť vzťahy, ktoré sú založené na pocitoch i emóciách, sympatiách aj antipatiách, frustráciach i sklamaniach a pritom kde stále prevláda tá chuť niečo spolu vytvoriť? 

Untitled
Untitled

Odovzdávanie a zdieľanie medzi sebou

Čo si vlastne v práci odovzdávame? Alebo čo vlastne práci darujeme? Zo seba? Čo ponúkame našim kolegom?
Hovorí sa, že sme tým čo dostávame, čo vraciame naspäť a tým čo dávame. 
Tak ako je to s tými “darmi” v práci?

Určenie zmysluplnej kolektívnej práce

Až 35% ľudí si myslí, že ich práca neprináša tomuto svetu nič prevratné. Sú to jednotlivci, ale aj tímy, ktorí sa často cítia len akýmsi očkom v dlhej reťazi, a výsledok svojej práce málokedy vidia.
Ako nastaviť zmysel v tíme tak, aby si ho každý jednotlivec vedel dotvoriť na to čo jemu dáva zmysel a zároveň aby tým podporil aj zmysel tímovej práce? 

Untitled
Untitled

Autenticita

Byť spontánny, autentický, prirodzený, byť sám sebou...ale ako ním byť v pracovnom prostredí? Kde sme oklieštení spoločenskými konvenciami aj profesionálnou identitou a rolou, ktorú nám priradili? 
Ako sa nebáť myslieť si, povedať a vykonať to, čo považujeme za blízke k sebe samému? 

Odvaha

Odvaha urobiť prácu tak ako to viem a cítim. Odvaha vyskúšať nové metódy. Odvaha zmeniť pohľad na doterajšie modely fungovania. Odvaha klásť otázky. Odvaha povedať nie. Odvaha prejaviť emócie. Odvaha priznať si chybu. Odvaha rozhodovať.
Odvaha byť sám sebou.

Untitled

Ako sa tieto hodnoty dostanú do povedomia zamestnancov? 


Program Kvalita života v práci #beingwell definujeme cez 3P : 


POTREBY = nastavenie potrieb 

POVEDOMIE = zvýšenie povedomia

PODPORA = spustenie podporných akcií


Sú to teda tie 3 kroky ku šťastiu v práci? Nie! To by bolo príliš ľahké. Nie sú to kroky, ale pár malých krôčikov, ktoré však musí urobiť každý zamestnanec, aby sa celková kvalita života v práci (a nielen) zlepšila. Nie sme teda zodpovední len za to svoje šťastíčka, ale určitou mierou prispievame ku šťastiu v práci aj našich kolegov. 
A to je ten najväčší krok, zmeniť “mindset”, teda nastavenie mysle na kolektívne “being-well” čiže kolektívny blahobyt. Vtedy sa máme nielen dobre, ale máme aj dobrý pocit, že sme niečo dobré vykonali aj pre druhých.

bottom of page