top of page
Všechna videa

Všechna videa

ENGLISH VERSION COMING SOON
FOR MORE INFORMATION FEEL FREE TO CONTACT ME

Untitled

Služby, ktoré pre Vás ponúkame

Asi mi dáte za pravdu, ze prežiť v dnešnom business svete, ktorý by sme mohli popísať aj anglickou skratkou VUCA – teda Volatility (Kolísavosť), Uncertainty (Neistota), Complexity (Komplexita) a Ambiguity (Nejasnosť) – nie je pre podniky, či organizácie najľahšie. Neustále zmeny, neistota v rozhodovaní, komplexita problémov a hlavne paradoxne manažérske taktiky neprispievajú ani k mentálnemu zdraviu zamestnancov, ani ku kvalite života v práci a v neposledom rade ani k zdravým medziľudskym vzťahom.


Organizácie riešia problémy na viacerých úrovniach zároveň. A preto som sa rozhodla vytvoriť unikátny program pre Vás a Vašich zamestnancov a ponúknuť túto “globálnu ponuku sprevádzania vašich zamestnancov”, nazvanú Dreamcatcher. 

Uchopením problémov na 4 úrovniach : mentálneho zdravia, kvality života v práci, kolektívnej inteligencii a osobného rozvoja pomáham organizáciam prechádzať organizačnými zmenami s minimálnym dopadom na Váš najväčší zdroj : ľudí.

Uchopte Vaše nočné mory a pretransformujte ich do reálnych snov.


Vyberte si jeden zo 4 programov, alebo aj všetky.

Vedeli ste, že až 60% zamestnancov čelí aspoň jednému zo symptómov chorôb z povolania ? A iba jeden zo siedmich sa odváži o nich v práci hovoriť?


Oslabené mentálne zdravie je jednou z najčastejších príčin absencie na pracovisku a predstavuje rastúce riziko pre zamestnávateľov.


Napriek tomu tabu spojené s duševným zdravím stále pretrváva na mnohých dnešných pracoviskách.

Ako prelomiť toto tabu a začať hovoriť o svojom mentálnom zdraví v praci?

stvorce sk final-02.png
stvorce sk final-05.png

Podľa najnovších EU štatistík, sa jeden zo šiestich zamestnancov cíti šťastný v praci. Ako poňať toto číslo? Je vysoké? Nízke ?


Čo si myslíte Vy? Koľko percent ľudí vo Vašej organizacii sa radí k tým "šťastným" jedincom ?


Dnes asi nikto nepochybuje, že sa “šťastie” stalo v posledných rokoch tvrdým biznisom a príliš často skloňovaným slovom.


Ako ponať teda “šťastie v práci”? Nazvime ho “kvalitou života v práci”.  Aké sú najdôležitejšie faktory tejto kvality?  

Pracovať, to nie je len produkovať. To je aj osobne sa vyvíjať. Pretože práca nás formuje, je pilierom aj našej identity a sociálneho zaradenia v spoločnosti .


Preto ponúkame program aj pre uvedomelých zamestnancov zameraný na sebavzdelávanie a seberozvoj.

Preberáme témy osobného života ako šťastie, zmysel, rozdielnosti, sebahodnota, moje sny a ich realizácie…


Naučíme Vašich zamestnancov lepšie zvládať stres, čas a emócie cez sebakoučovacie techniky, ktoré majú vždy po ruke.

stvorce sk final-04.png
stvorce sk final-03.png

Hovorí sa :"Sami prejdeme rýchlejšie, spolu zájdeme ďalej" 


Pekne to síce znie, ale nie je to až také jednoduché.


Ako primat ľudí spolu-pracovať? spolu-vychádzať? spolu-tvoriť? spolu-napredovať?

Nastaviť si spoločný zmysel tohoto spoločného napredovania ?


Našim zámerom je pomôcť organizáciám nastaviť tímovú dynamiku tak, aby každý jeden talent bol naplno využitý na vytvorenie niečoho “spoločného”.  

bottom of page